Zoznam dokumentov

FAKTÚRY
Počet nájdených dokumentov: 66

FAKTÚRY - rok 2019

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
11.07.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019
10.06.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019
09.05.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019
08.04.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019
08.03.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019
15.02.2019Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019

FAKTÚRY - rok 2018

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
31.12.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
14.12.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018
12.11.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2018 do 31.10.2018
12.10.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018
17.09.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018
17.08.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018
18.07.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018
18.06.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018
09.05.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018
05.04.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018
05.03.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018
05.02.2018Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018

FAKTÚRY - rok 2017

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
31.12.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017
12.12.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2017 do 30.11.2017
10.11.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2017 do 31.10.2017
12.10.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.09.2017 do 30.09.2017
11.09.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2017 do 31.08.2017
11.08.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017
10.07.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2017 do 30.06.2017
12.06.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2017 do 31.05.2017
10.05.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2017 do 30.04.2017
13.04.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2017 do 31.03.2017
15.03.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2017 do 28.02.2017
15.02.2017Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017

FAKTÚRY - rok 2016

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
31.12.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2016
15.12.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2016 do 30.11.2016
11.11.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2016 do 31.10.2016
10.10.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016
12.09.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2016 do 31.08.2016
09.08.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2016 do 31.07.2016
15.07.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2016 do 30.06.2016
15.06.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2016 do 31.05.2016
16.05.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.4.2016 do 30.04.2016
05.04.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2016 do 31.03.2016
10.03.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2016 do 29.02.2016
10.02.2016Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2016 do 31.01.2016

FAKTÚRY - rok 2015

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
31.12.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2015
15.12.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2015 do 30.11.2015
11.11.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2015 do 31.10.2015
15.10.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.09.2015 do 30.09.2015
17.09.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2015 do 31.08.2015
17.08.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2015 do 31.07.2015
15.07.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2015 do 30.06.2015
15.06.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2015 do 31.05.2015
12.05.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2015 do 30.04.2015
10.04.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2015 do 31.03.2015
12.03.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2015 do 28.02.2015
20.02.2015Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2015 do 31.01.2015

FAKTÚRY - rok 2014

ZverejnenéČísloDodávateľPredmet
31.12.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.12.2014 do 31.12.2014
18.12.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2014 do 30.11.2014
18.11.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2014 do 31.10.2014
16.10.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.10.2014 do 30.09.2014
18.09.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.08.2014 do 31.08.2014
18.08.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.07.2014 do 31.07.2014
17.07.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.06.2014 do 30.06.2014
16.06.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.05.2014 do 31.05.2014
16.05.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.04.2014 do 30.04.2014
17.04.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.03.2014 do 31.03.2014
21.03.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.01.2014 do 31.01.2014
21.03.2014Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.02.2014 do 28.02.2014