Školy a vzdelávanie

Školy a vzdelávanie

Materská škola so Školskou jedálňou bez právnej subjektivity:

Mgr. Renáta NECPALOVÁ – riaditeľka MŠ

Jana OBERTOVÁ – učiteľka MŠ, vedúca ŠJ

Mária VÍTAMVÁSOVÁ – kuchárka ŠJ, školníčka MŠ