Symboly obce

Symboly obce

Erb obce Ladzany
ERB obce
- má v striebornom štíte červený heroldský kríž sprevádzaný vpravo zeleným strapcom hrozna na zelenej jednolistej stopke, vľavo červeným jablkom na zelenej jednolistej stopke.


Vlajka obce LadzanyVLAJKA obce
- pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, bielej, červenej, zelenej, bielej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


Pecat obce LadzanyPEČAŤ obce
- je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LADZANY.