Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018

Informácie ku komunálnym voľbám, ktoré sa budú konať 10.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Ladzany

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce. [pdf - 200kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov OZ. [pdf - 270kB]

Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 [pdf - 33kB]

Informácie o práve voliť a byť volený [pdf - 62kB]