Vizualizácia radovej výstavby v obci Ladzany.

Vizualizácia radovej výstavby v obci Ladzany.

Podrobnejšie informácie o radovej zástavbe v obci Ladzany

Ďalšie informácie o dostavbe, možnostiach odkúpenia, prenájmu bytu, o cenách bytov budú záujemcom poskytnuté na tel. č. 0904 207 700 p. Ján Čik.

Projektová dokumentácia k nahliadnutiu sa nachádza na Obecnom úrade v Ladzanoch.

Tel. kontakt: 0911 518837 

Fotogaléria - Radová zástavba v obci Ladzany