Štatistické údaje

Štatistické údaje

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE

Geografická poloha obce: okres Krupina, mikroregión Hontianka, Konkordia

Susedné mestá a obce: Drážovce, Dudince, Sebechleby, Krupina, Baďan, Banská Štiavnica, Žemberovce, Levice

Celková rozloha obce: 2652 ha

Nadmorská výška: 210 m.n.m.

 


DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Počet obyvateľov: 311

Národnostná štruktúra: slováci

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: evanjelická cirkev a.v., rímsko-katolícka

Vývoj počtu obyvateľov: klesá

 


EKONOMICKÉ ÚDAJE

Nezamestnanosť v obci: 30,28 %

Nezamestnanosť v okrese: 19,64 %

Vývoj nezamestnanosti: vzrastá