• Vitajte v obci Ladzany
    veríme, že na našej stránke nájdete mnoho zaujímavých a užitočných informácií

Aktuality obce

09.01.2018 - Harmonogram zvozu komunálneho odpadu a triedených zložiek na rok 2018

05.10.2016 - Odoberajte oznamy obce cez SMS

Vážení občania, 

obec Ladzany Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce Ladzany prostredníctvom SMS, podľa vlastného výberu.

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo na stránke:

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/ladzany

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť aj osobne na obecnom úrade v Ladzanoch, na emailovú adresu maria.lucinova@ladzany.sk alebo telefonicky na čísle 045/559 61 77.

07.01.2015 - Začaté správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10507/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

8002/1

396, 402, 420, 3628/2, 3631

8001/1

340/1, 376, 396, 3630

2001/1

2630/1, 2630/2, 2630/3, 2887/4,

8802/1

483/1, 488, 1200, 3639

2901/1

2869

2801/1

2850/1, 2858/1, 3669/2

0001/1

2558/2, 2561/1, 2561/2, 2600, 2630/1, 3655/4, 3743, 3744/1

9908/1

2481/1, 2485, 2486, 24871, 2487/2, 2487/3

9907/1

2481/4, 2481/5, 2481/6, 2487/2

9904/1

2476/1, 2477/3, 2481/4

9810/1

2408/2, 2419/2, 3744/1

9808/1

1340/1, 1340/2, 1793/1, 1793/2, 1874

9804/1

1560, 3650/1

9802/1

729/1, 970, 1274/2, 3649/1

9704/1

1640/1, 1724, 3650/1

9703/1

3120

9702/1

3072/1, 3072/3, 3650/2

2902/1

2630/2

2501/1

3018, 3664/1

2001/2

2630/1, 2630/2, 2887/4

1801/1

2363, 2389, 3664/3

1502/1

3294/1, 3690

1501/1

3341

0902/2

2476/1, 2522/1, 3744/1

0810/1

2409/1

0809/1

2408/1, 2409/2, 3744/1

0808/1

2408/1, 2418, 2476/1

0807/1

2408/1, 2409/2, 2418, 3744/1

0806/1

2408/2, 2417/3, 3744/1

0607/1

1257/3, 3121/3, 2121/5, 3184, 3650/2, 3650/4, 3711/1

0606/1

3294/1, 3294/3, 3690

0605/1

1257/3

0603/1

3205, 3650/2

0503/1

3412

0501/1

3384, 3650/2

 

Číslo konania: SK 10414/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

 

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany 

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

0901/1

TTP

2452/2, 2455, 2473, 2476/1, 2537/3, 2537/4, 2538/1, 2540/1

0902/1

TTP

2522/1, 2522/2

1601/1

TTP

3038

1601/2

OP

2822

1701/1

TTP

2051, 2118, 2198, 2260, 2275/2, 2290, 2352, 2357, 2362/1

1702/1

TTP

2825

1703/1

TTP

2832

9705/1

TTP

1724

9806/1

TTP

1640/1, 1640/2


Číslo konania: SK 10443/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

 

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

9601/1

 

3710

Číslo konania: SK 9222/2017/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 23.02.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks tuja, 2 ks smrek, 1 ks breza, 1 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 115/2 registra C KN v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9162/2016/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 02.02.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu, v zložení ruža šípová, trnka, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  2816, 2832, 3665/1, 2273/1, 2822, 2051, 2056, 2118, 2130, 2198, 2204/1, 2205/2, 2260, 2273/1, 2275/2, 2275/7, 2290, 2307, 2346/5, 2352, 2357, 2361, 2362/1, 2362/2, 2787, 2824, 3038, 3047, 3048/1, 3048/2, 3664/1, 3664/3, 3665/1, 2362/1, 2824, 2825, 2826, 3665/1, 2821, 2822, 3036, 3038, 3039, 3664/2 registra C KN v k.ú. Ladzany,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10623/2015/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 30.11.2015

 

         Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1547/2  registra C KN v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9526/2015/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 17.04.2015

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2487/1 registra E KN (2487/4 registra C KN) v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 3/2015/22

Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks agát, 3 ks osika, 2 ks vŕba, 2 ks jabloň, 1 ks hruška, 1 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 698, 699 registra E KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Číslo konania: SK 4/2015/22

Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2015

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 550 ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 492, 2487/1, 2487/3, 2487/201, 2487/202, 2488 registra E KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Číslo konania: SK 10182/2014/22

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2014

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 762/11 registra C KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.  

Spravodajstvo

Ladzianska zabíjačka 2018

Obec Ladzany Vás srdečne pozýva na Ladziansku zabíjačku, ktorá sa bude konať 27. 1. 2018 so začiatkom o 9:00 hod....

Jablková chuť Hontu 2017

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie Jablková chuť Hontu , ktore sa bude konať 23.9.2017 so začiatkom od 11:00 hod v KD v obci Ladzany. ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE „Jablková chuť Hontu po ladziansky“ Hlavní organizátori: Obec LADZANY OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska Spoluorganizátori: Jednota dôchodcov Ladzany DHZO L...

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h....

Jablková chuť Hontu 2015

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie Jablková chuť Hontu 19.9.2015 od 11:00 hod v KD v obci Ladzany...

Jablková chuť Hontu po ladziansky 2014

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE „Jablková chuť Hontu po ladziansky“. Program + zásady súťaže...

Jablková chuť Hontu 2013

21. 9. 2013 sa v našej obci konala Jablková chuť Hontu po ladziansky a 780. výročie prvej písomnej zmienky....