• Vitajte v obci Ladzany
    veríme, že na našej stránke nájdete mnoho zaujímavých a užitočných informácií

Aktuality obce

07.01.2015 - Začaté správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10507/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

8002/1

396, 402, 420, 3628/2, 3631

8001/1

340/1, 376, 396, 3630

2001/1

2630/1, 2630/2, 2630/3, 2887/4,

8802/1

483/1, 488, 1200, 3639

2901/1

2869

2801/1

2850/1, 2858/1, 3669/2

0001/1

2558/2, 2561/1, 2561/2, 2600, 2630/1, 3655/4, 3743, 3744/1

9908/1

2481/1, 2485, 2486, 24871, 2487/2, 2487/3

9907/1

2481/4, 2481/5, 2481/6, 2487/2

9904/1

2476/1, 2477/3, 2481/4

9810/1

2408/2, 2419/2, 3744/1

9808/1

1340/1, 1340/2, 1793/1, 1793/2, 1874

9804/1

1560, 3650/1

9802/1

729/1, 970, 1274/2, 3649/1

9704/1

1640/1, 1724, 3650/1

9703/1

3120

9702/1

3072/1, 3072/3, 3650/2

2902/1

2630/2

2501/1

3018, 3664/1

2001/2

2630/1, 2630/2, 2887/4

1801/1

2363, 2389, 3664/3

1502/1

3294/1, 3690

1501/1

3341

0902/2

2476/1, 2522/1, 3744/1

0810/1

2409/1

0809/1

2408/1, 2409/2, 3744/1

0808/1

2408/1, 2418, 2476/1

0807/1

2408/1, 2409/2, 2418, 3744/1

0806/1

2408/2, 2417/3, 3744/1

0607/1

1257/3, 3121/3, 2121/5, 3184, 3650/2, 3650/4, 3711/1

0606/1

3294/1, 3294/3, 3690

0605/1

1257/3

0603/1

3205, 3650/2

0503/1

3412

0501/1

3384, 3650/2

 

Číslo konania: SK 10414/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

 

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany 

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

0901/1

TTP

2452/2, 2455, 2473, 2476/1, 2537/3, 2537/4, 2538/1, 2540/1

0902/1

TTP

2522/1, 2522/2

1601/1

TTP

3038

1601/2

OP

2822

1701/1

TTP

2051, 2118, 2198, 2260, 2275/2, 2290, 2352, 2357, 2362/1

1702/1

TTP

2825

1703/1

TTP

2832

9705/1

TTP

1724

9806/1

TTP

1640/1, 1640/2


Číslo konania: SK 10443/2017/22

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Ladzany v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.

 

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Ladzany

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

9601/1

 

3710

Číslo konania: SK 9222/2017/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 23.02.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks tuja, 2 ks smrek, 1 ks breza, 1 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 115/2 registra C KN v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9162/2016/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 02.02.2016

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu, v zložení ruža šípová, trnka, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  2816, 2832, 3665/1, 2273/1, 2822, 2051, 2056, 2118, 2130, 2198, 2204/1, 2205/2, 2260, 2273/1, 2275/2, 2275/7, 2290, 2307, 2346/5, 2352, 2357, 2361, 2362/1, 2362/2, 2787, 2824, 3038, 3047, 3048/1, 3048/2, 3664/1, 3664/3, 3665/1, 2362/1, 2824, 2825, 2826, 3665/1, 2821, 2822, 3036, 3038, 3039, 3664/2 registra C KN v k.ú. Ladzany,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

 

 

Číslo konania: SK 10623/2015/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 30.11.2015

 

         Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1547/2  registra C KN v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

 

 

Číslo konania: SK 9526/2015/22

 

Dátum zverejnenia informácie: 17.04.2015

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2487/1 registra E KN (2487/4 registra C KN) v k.ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany. 

 

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 3/2015/22

Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks agát, 3 ks osika, 2 ks vŕba, 2 ks jabloň, 1 ks hruška, 1 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 698, 699 registra E KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Číslo konania: SK 4/2015/22

Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2015

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 550 ks agát, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 492, 2487/1, 2487/3, 2487/201, 2487/202, 2488 registra E KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Číslo konania: SK 10182/2014/22

Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2014

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 762/11 registra C KN v k. ú. Ladzany, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.  

Spravodajstvo

Komunálne voľby 2018

Informácie ku komunálnym voľbám, ktoré sa budú konať 10.11.2018...

Uzatvorený most v našej obci

Upozorňujeme občanov, že dňa 16. 4. 2018 t. j. pondelok od 7,00 hod. začínajú rekonštrukčné práce a bude uzatvorený most v Ladzanoch ev. č. 51-159 na ceste I/51 v smere Ladzany – Sebechleby. ...

Ladzianska zabíjačka 2018

Obec Ladzany Vás srdečne pozýva na Ladziansku zabíjačku, ktorá sa bude konať 27. 1. 2018 so začiatkom o 9:00 hod....

Jablková chuť Hontu 2017

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie Jablková chuť Hontu , ktore sa bude konať 23.9.2017 so začiatkom od 11:00 hod v KD v obci Ladzany. ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE „Jablková chuť Hontu po ladziansky“ Hlavní organizátori: Obec LADZANY OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska Spoluorganizátori: Jednota dôchodcov Ladzany DHZO L...

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h....